Fredrikshald Brygge - Norsk Helsehus - NCE Smart

Workshop om en smart bydel på Tyska

Norsk Helsehus arrangerte workshop sammen med NCE Smart i Halden 2. februar. Det var en workshop med dyktige fagpersoner med spesialkompetanse deltok i felles tankeprosesser og idégrupper for å diskutere relevant tematikk.

Bakgrunn

Det skal prosjekteres en ny bydel i Halden med 220 boliger. Norske Helsehus ønsker å gjøre Tyskaområdet i Halden om til et utstillingsvindu for en bærekraftig fremtid. Materialvalg, utrustning og tilrettelegging for ulike typer tjenester som dekker ulike livsfaser skal skape en smart og fremtidsorientert bydel. Gjennomtenkt ressursbruk, moderne styringssystemer tilrettelagt for effektiv energi og klimastyring integrert med sikkerhet, helse og omsorgstjenester utgjør en del av målet. Smart logistikk for avfall og person- og varetransport til og fra utgjør også en del av bildet. Smarte vedlikeholdsprogram er også viktig. Hvordan kan dette oppnås på en best mulig måte? Hvor ligger mulighetene?

Fagfolk med spesialkompetanse inviteres til å lage en «living lab» i Halden samspill med oss. Norske Helsehus er opptatt av å lage et bærekraftig forbildeprosjekt, et Zero-Emmission Neighborhood, innenfor sunne økonomiske og levemessige rammer, som også kan danne grunnlag for et Horizon 2020 Smart City prosjekt.

Legg igjen en kommentar