Sentrums­utviklingen i Halden

Med sin unike beliggenhet midt i byen, ved sjøen og naturen ligger alt til rette for at byens befolkning kan ta del i bomiljøet og opplevelsene på Fredrikshald Brygge.

Fredrikshald Brygge blir et bilfritt i boområdene med garasjeanlegg under bakken og gåavstand til det meste. Her vil barn kunne leke trygt, gående nyte sjøsiden og syklister ferdes fritt.  Området blir et naturlig utgangspunkt for dem som vil bruke sykkel i stedet for bil; både hverdagssyklisten, jobbsyklisten og fritidssyklisten.

Bryggen vil være naturlig møtested både for fiskere, padlere, turgåere og barn i naturlig lek. Her vil hele byens befolkning kunne ta del i den planlagte parken og bystranden. Flere andre byer har lykkes godt med å legge til rette for dette som en viktig del av sentrumsutviklingen. Fredrikshald Brygge er en viktig del av sentrumsplanen i Halden.

kart-markert-omradeFredrikshald Brygge vil bidra til å skape en sammenhengende bystruktur i Halden, med byens dimensjonering og urbanitet.

kart-omrEn intim bydel med variasjon av fellesrom, halvprivate rom og private rom.

3dmapByggetrinn A + B (Tyska) Alle boligene

 

Våre visjoner om en bærekraftig bydel:

  • Skape en åpen og levende bydel med gode byrom og sosialt mangfold med blanding av leie og selveie, store og små leiligheter.
  • Skape en bydel der folk i Halden har råd til å bo.
  • Skape en bydel som kan være nasjonalt forbilde på innovasjon på miljøløsninger.

 

Legg igjen en kommentar