Fredrikshald Brygge - Planprossessen

Medvirkning i planprosessen

Fredrikshald Brygge ønsker å skape dialog rundt utforming og bruk av områdene Tyska og Hollenderen i forbindelse med den planlagte utbyggingen av området.

I forbindelse med planoppstart av Tyska, arrangerte vi i uke 7 møter med utvalgte interesseaktører. Møtenes formål er å informere om prosjektet og reguleringsprosessen, og samtidig sette i gang en diskusjon med aktørene rundt utvikling av området. Innspillene vi har fått tas med i den videre planprosessen.

Vi valgte ut følgende interessegrupper som vi gjennomførte møter med i uke 7, 2014:

  • Næringslivet
  • Et aktivt sted å bo og leve
  • Historiske linjer i fortiden og fremtiden
  • Tilgjengelighet for alle hele livet

Det ble gjennomført fire møter med gode diskusjoner og mange konstruktive forslag. Vi inviterte ulike interesseorganisasjoner, virksomheter og personer til de ulike møtene.

Tore Borthen og Øystein Østermann i Fredrikshald Brygge er veldig fornøyd med oppmøte og interessen. ”Vi oppfordrer andre som ønsker å komme med innspill til oss til å ta kontakt”, sier daglig leder Tore Borthen.

Legg igjen en kommentar