Fremtidens løsninger fra lokalt næringsliv

I nære omgivelser til Fredrikshald Brygge har vi internasjonale anerkjente forskningsmiljøer og virksomheter som deltar i utviklingen av fremtidens byer.

Fredrikshald Brygge skal bli en moderne bydel, både i utformingen, infrastruktur og opplevd bomiljø. Vi ønsker å være en pådriver for å anvende gode løsninger som gir et bedre bomiljø. For å lykkes samarbeider vi tett med disse miljøene.

Forskningsmiljøet rundt næringsklyngen NCE Smart, Høgskolen i Østfold og Sintef er alle svært positive til og deltar i prosjekter rundt Fredrikshald Brygge. I umiddelbar nærhet finner vi flere solide virksomheter som IFENexans, SAAB technologies og eSmart systems, Rejlers, Embriq, Brady og Tieto. Vi spiller på lag med næringslivet i byen.

 

Legg igjen en kommentar