Fredrikshald

Ladestedet Halden vokste fram på femtenhundretallet som utskipningshavn for trelast til Holland og England. Byen fikk militær betydning da områdene sør for Iddefjorden ble avstått til Sverige ved freden i Roskilde, 1658. Etter å ha motstått flere svenske angrep ble stedet tilkjent kjøpstadsprivilegier og døpt Fredrikshald (etter 1665 Frederik III) i 1665. I 1716 tente borgerne fyr på byen for å avverge et nytt svensk angrep ledet av Karl XII. To år senere falt den samme kongen under beleiringen av Fredriksten festning, noe som bidro til å avslutte den store nordiske krig. I 1808 var det harde kamper i Enningdal mellom norske og svenske styrker.

Fra 1814 til 1905 var Fredrikshald det kommersielle sentrum for et stort omland både i Norge og Sverige. Byens borgere bidro økonomisk til byggingen av Dalslandsbanen. I 1813 grunnla Mads Wiel Bomuldspinneriet i Tistedalen (i drift fra 1815), den første mekaniske industribedriften i Norge.

Saugbrugsforeningen, i dag Norske Skog Saugbrugs, ble etablert som treforedlingsbedrift i Fredrikshald fra 1859.
Fredrikshald ble en betydelig sjøfartsby, med 133 skip og en samlet besetning på 1200 mann i 1875. Etter dette fikk Halden færre seilskuter, men flere industribedrifter.

Selskapet Fredrikshald Brygge AS overtok i 2013 områdene Tyska og Hollenderen fra Halden byutvikling AS. Området var midtpunktet for mye av den tidligere seilskutetrafikken og ligger sentralt mellom sjøen og Rød Herregård. Hele området planlegges med moderne bebyggelse og urbant bymiljø som ivaretar mye av historien fra Fredrikshald.

I 2015 ble Fredrikshald Brygge en ny bydel i Halden kommune, og er en viktig del av sentrumsutviklingen for byen med snart 35.000 innbyggere. Byen har de to siste årene, fra 2014 til 2016 opplevd en tydelig oppsving etter etableringen av nærings- og forskningsparken på Remmen med mange solide tilknyttede virksomheter i NCE nettverket.

Legg igjen en kommentar