Miljøvennlige energiløsninger

Fredrikshald Brygge er tegnet av arkitekt Ola Roald som har lang erfaring med bærekraftige bygg og materialvalg. Utbyggingen er basert på effektive byggemetode og energikilder. Alle boenhetene vil få moderne oppvarmingsløsninger som gir et godt bomiljø og en god komfort både for å bo og leve.

Fredrikshald Brygge arbeider med flere muligheter for å anvende fornybar energi og alternative energikilder. Vi vil få fordel av at Halden i dag har den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen i Norge innen energi og IT. NCE Smart Energy Markets arbeider for å skape grønn vekst gjennom grønn innovasjon innen omsetning av energi, råvarer og klimakvoter. I samarbeid med dette innovasjonsmiljøet på Remmen vil vi  kunne ta i bruk de siste og mest fremtidsrettede energiløsninger. Etablering av en elbil-pool i bydelen er et annet godt eksempel på løsninger som vil endre vårt syn på bilbruk, redusere klimagassutslipp og spare energi.

Prosjektet vil jobbe med å ta i bruk biogass eller fjernvarme fra lokale aktører for bærekraftig energiutvikling.

 

Legg igjen en kommentar